Контакт


Контакт

Контакт

Фондација СРПСКИ ГЛАС БОКЕ
Доброта СП-90
85330 Котор
Црна Гора
Телефони: 082/334-423 • 069/085-240 • 069/417-096
Електронска пошта: [email protected]

Матични број: 02469014

Жиро рачун: 525-2239-20 • Комерцијална банка АД Будва

Пласман
Часопис “Српски глас Боке” се продаје у књижарама “Со” у Херцег-Новом, “Прометеј” у Подгорици и “Никола Пашић” у Београду, у бифеу “Боже правде” у Зеленици, интернет кафеу “Santa Maria” у Будви (пословни центар код семафора) и у маркету “Стара Бока” у Бечићима.

Incoming Payment instruction:
56 Intermediary:
COMMERZBANK AG
Frankfurt/M, FR Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
/400 87 68 293 00 (EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD)

57 Account With Institution:
KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA
Podkošljun bb
85310 Budva, Montenegro
SWIFT CODE: KOBBCSBGFBD

59 Beneficiary Customer:
IBAN: CS73525420024690140018
SRPSKI GLAS BOKE
DOBROTA SP-90
KOTOR
MONTENEGRO

Контакт: [email protected]