Главна страна


Фондација Српски глас Боке

Фондација Српски глас Боке је основана 15. јуна 2006. године као нестраначка, невладина и непрофитна организација, чији је циљ прикупљање и пласирање средстава у сврху очувања, афирмације, презентације и унапређења националних, вјерских, историјских, научних, културних, образовних, привредних и свих других вриједности и заштита интереса српског народа у Боки Которској и на ширем подручју. Рјешењем Министарства правде Републике Црне Горе бр. 023164/06 од 19. 06. 2006. уписана је у Регистар невладиних фондација.

replica watches

Фондацију је основала група интелектуалаца из Боке Которске, раније окупљених у издавачком савјету и редакцији листа “Глас Боке”, који излази од децембра 2005. године. Недефинисани статус српског народа у Републици Црној Гори, кршење појединачних и колективних права Срба у Црној Гори, а нарочито у Боки Которској послије референдума одржаног 21. маја 2006., наметнули су потребу за оснивањем овакве организације. Поред залагања за права и једнакост српског народа са другим националним заједницама у Црној Гори у складу са европским демократским стандардима, Фондација се активно залаже за афирмацију Боке Которске као европске регије у њеним старим границама (општине Котор, Тиват, Будва и Херцег-Нови).

Од 2. августа 2006. Фондација издаје часопис “Српски глас Боке”, којим настоји да разбије медијску блокаду и дугогодишње запостављање Боке у већини медија у Црној Гори. Фондација позива све Србе и Бокеље и све људе добре воље да активно помогну остваривање програмских циљева Фондације и редовно излажење часописа. Српски глас Боке излази у једном од најтежих историјских тренутака за српски народ у новијој историји. Оснивачи вјерују да ће часопис бити значајна тачка отпора дискриминацији и асимилацији и да ће значајно допринијети остварењу равноправности већинског аутохтоног српског народа у Боки Которској са другим националним заједницама у Црној Гори.

Контакт: [email protected]